Antalya Naplarında Permiyen Ve Triyas Volkanik Kayalarının Petrolojik Özellikleri:Hf, Nd, Pb İzotop Sistematikleri Ve Bölgesel Jeodinamik Evrim


Güçtekin A. , Aldanmaz E.(Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: June 2020