Kuzeybatı Türkiye de doğrultu atımlı fay geometrilerine bağlı üst manto adiyabatik dekompresyon ergime prosesleri denetleyen mekanizmalar


Aldanmaz E. (Executive) , Gürer Ö. F. , Kaymakcı N.

TUBITAK Project, 2002 - 2004

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2002
  • End Date: August 2004