Güney Türkiye Manto Peridotitleri ve Ofiyolitik Kromititlerinin Petrolojisi Mineral ve Kayaç Kimyası Platin Grubu Element PGE Jeokimyası ve Mineralojisi ve Re Os İzotop Bileşimleri


Aldanmaz E. , Uysal İ.(Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: May 2013