Farklı tarım topraklarında herbisit taşınım ve tutunumumun deneysel ve modelsel yaklaşım ile incelenmesi


AKYOL N. H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: January 2016