Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunda Fitalat Seviyesinin Tespiti Ve Nanofiltrasyon Prosesi İle Giderimi


CAN DOĞAN E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2019
  • End Date: Continues