RATLARLA OLUŞTURULAN HİPOSPADİAZ MODELİNDE ÜRETRAL KATETERLİ VE KATETERSİZ ONARIMIN ÜRETRAL SİRİKTÜR OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


EKİNGEN YILDIZ G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: October 2019