Generalize agresif periodontitis ve kronik periodontitis patogenezinde nüklear faktör-kB’xxin ekspresyonu ve aktivitesinin genomik, mikroarray ve immünohistokimyasal yöntemlerle değerlendirllmesi


GÜZELDEMİR AKÇAKANAT E. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: May 2017