İnsan İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerinin Erişkin Pankreatik Hücrelere Farklılaştırılmasında Ekstrasellüler Matriks Moleküllerinin Rolü TÜBİTAK 1001 114S452


İskender İzgi B. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: March 2017