YOĞUN BAKIM HASTALARINDA AKUT BÖBREK HASARI ERKEN TANIDA VE TERAPÖTİK HEDEFLERDE MİCRORNA-21 VE MİCRORNA-127 EKSPRESYON PROFİLLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ


SAYAN M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: October 2016