Çetmi ofiyolitik melanjı (Biga Yarımadası) içinde bulunan bazaltların jeokimyasal ve petrolojik özellikleri


GÜÇTEKİN A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2017