Hemşehri Dernekleri Ve STK’ların Gözüyle Kentlilik Bilinci Araştırması: Kocaeli Örneği


Yılmaz Genç S. , Erdoğan S.(Executive)

Municipality, 2015 - 2016

  • Project Type: Municipality
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: April 2016