Katılım Bankalarının Reel Kesimi Fonlama İşlevinin Geliştirilmesi, Katılım Bankalarının Tercih Edilme Gerekçeleri: Kocaeli Örneği


Yılmaz Genç S. , Erdoğan S.(Executive), Gedikli A., Yıldırım D. Ç.

Chamber / Union / Professional Association, 2017 - 2017

  • Project Type: Chamber / Union / Professional Association
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: December 2017

Project Abstract

Geleneksel finansal kurumların üstlendikleri rollerin önemli bir kısmı katılım bankaları tarafından da yerine getirilmektedir. Katılım bankaları diğer finansal kurumlarla benzer faaliyetler yürütürken esas itibariyle finansal sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici bir işlev yerine getirmektedir. Türkiye’de katılım bankalarının toplam finansal sistem içerisindeki payı belirli bir orana erişmiş olsa da, bu kurumların gelişiminin önünde ciddi engeller olduğu gözlenmektedir. Katılım bankalarının ulaştıkları eşiği aşarak gelişimlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması, saha araştırmasına dayalı politika uygulamalarının geliştirilmesi ile mümkün olabileceği öngörülmektedir. Türkiye genelinde yapılacak kapsamlı bir araştırma ile, müşterilerin katılım bankalarını tercih etme gerekçeleri tespit edilerek geliştirilecek politika uygulamalarına dayanak oluşturulabilir. Böyle bir araştırmanın gerçekleştirilmesine yönelik bir adım olarak Kocaeli özelinde katılım bankalarının tercih edilme gerekçelerini araştırılması amaçlanmıştır.