Supra subduction zon SSZ tipi çok fazlı ergime sistemlerinde Li ve B izotop fraksiyonasyonu ve akışkan etkileşimli iz element davranışlarının modellenmesi Torid kuşağı ofiyolit komplekslerinden örnekler ve manto primer fazlarının LA ICP MS incelemesi


Güçtekin A. , Aldanmaz E. (Executive) , Yıldız Yüksekol Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: October 2016