KADAVRALARDA VE ADLİ VAKALARDA CİRANİUM DİSSSEKSİYONU CİRADIS CALVARİANINI BEYİN MENİKSLER VE DAMARLAR GİBİ DİĞER YUMUŞAK DOKULARIN ANATOMİK ÖZELLİKLERİNİN KORUNARAK KESİLİP AYRILMASINI SAĞLAYAN BİR CİHAZ (PATENT BAŞVURUSU DEVAM EDEN)


ÇOLAK T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2020
  • End Date: March 2022

Project Abstract

Tıp alanında özellikle Anatomi ve Adli Tıp alanındaki bilim insanları, Anatomi, Adli Tıp ve diğer paydaş tıp alanlarındaki araştırmacılar ve çalışanlar tarafından kullanılacaktır. Anatominin pratik çalışması olan disseksiyon ve adli vakalarda otopsi, laboratuvar ortamında amaca uygun aletler ile kadavranın azami yapısal bozukluğa uğratılarak kesitlerinin alınması ve inceleme amaçlı doku ve organların kadavra dışına çıkarılması işlemidir. Üzerinde çalışılan oluşumlara zarar vermeyip onları yerinde korumak ve meydana çıkarılan yüzeysel oluşumları mümkün olduğu kadar yerinde bırakarak derin katlara inmek diseksiyonun genel prensiplerindendir.Bu cihaz sayesinde gerek anatomi laboratuarlarında gerek adli tıp laboratuarlarındaki otopsilerde kafa çapı, kemik kalınlıkları cihaz tarafından algılanıp sadece kemik yapısı kesileceğinden korunmak istenen tüm anatomik yapılar net bir şekilde korunabilecektir. Ayrıca yapacağımız bu cihazın su püskürtmeli, vakumlu, kapalı bir haznesi olacağından, kesim esnasında biyolojik atıklar çalışma ortamında kontaminasyon oluşturmayacak ve kullanıcıya herhangi bir materyal sıçraması veya kadavralardan herhangi bir enfeksiyon bulaşma riskini de azaltacaktır. Yine cihazın kapalı haznesi sayesinde kesi işlemi esnasında kemik toz ve partiküllerinin otopsi ortamında bulunan diğer cenazelere bulaşma riski önlenerek delillerin karışması da engellenecektir. Cihazda bulunan kesici takımlar çalışma esnasında açılması mümkün olmayan koruyucu bir parça ile kapatılacağından kesici bıçaklar ile personelin kendisini kesmesi ile ortaya çıkabilecek iş kazalarının da önüne geçilecektir.