Bor Ovası’nda (Niğde) Pleistosen’xxden Holosen’xxe Kadar Meydana Gelen İklimsel Değişiklikler


Bayer Altın T. V. (Executive), Canel T.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: June 2020