ÇOCUK HEMOTOLOJİ SERVİSİNDEKİ HASTALARIN, REFAKATÇİLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYON ALIŞKANLIKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

SARPER N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: September 2018

Project Abstract

ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSİNDE EL HİJYENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

IMPROVEMENT OF HAND HYGIENE IN PEDIATRIC HEMATOLOGY UNIT

ÖZET

Amaç: El hijyeni, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi açısından önemlidir. Çalışma, sağlık çalışanlarının ve hasta refakatçilerinin el hijyeni ile ilgili farkındalığının ve bilgilerinin arttırılması, elde üreyebilecek patojenler için kanıt oluşturulması, el hijyeni uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla planlandı.  

Hastalar ve Yöntem: Çalışma çocuk hematoloji servisinde yapıldı. Sağlık çalışanları ve akut lösemili hastalarının refakatçileri çalışma grubunu oluşturdu. İlk altı haftalık dönemde katılımcılardan mesai içinde farklı günlerde, önceden haber verilmeden sıvı besi yeri doldurulmuş büyük boy steril eldiven giymeleri istenerek el kültürleri alındı. Takip eden dört hafta içinde, haftada bir kez el yıkama ve alkollü el dezenfektanı kullanma konusunda tekrarlanan eğitimler verildi. Duvarlara eldeki mikroorganizmaları, el yıkama tekniklerini ve el hijyeni gerektiren işlemleri gösteren posterler asıldı. Takip eden altı hafta içinde çalışma grubundan el kültürleri tekrar alındı. Üremeler ve bakteri koloni sayımları açısından eğitim öncesi ve sonrası dönem karşılaştırıldı.

Bulgular: Eğitim öncesi 200, sonrası 180 el kültürü alındı. Eğitim sonrası bazı bakterilerin üreme oranlarında anlamlı azalma saptandı. Acinetobacter (p=0,02), Bacillus (p=0,012), Methicilin-rezistant Staphylococcus aureus (p=0,007), Methicilin-sensitive Staphylococcus aureus (p=0,001), Pseudomonas spp (Pseudomonas aeruginosa dışı) (p=0,043),  Staphylococcus epidermidis (p=0,001), Staphylococcus  haemolyticus (p=0,005). Alınan kültürlerde, bakteri koloni sayımlarında da eğitim sonrası belirgin azalma görüldü (p=0,001). Meslek gruplarına göre karşılaştırma yapıldığında koloni sayımındaki azalmalar anlamlıydı (doktorlarda p=0,001, hemşirelerde p=0,001, temizlik personelinde p=0,002, refakatçilerde p=0,001). Enterobacter cloacae ve S. epidermidis koloni sayımlarında anlamlı azalma görüldü (p=0,008, p=0,001).

Sonuç: El hijyeni konusunda tekrarlanan eğitimler, bu konuda hazırlanan afişler ve el kültürü taramaları sağlık çalışanlarının ve refakatçilerin el hijyeninde iyileşme sağlamaktadır.