Çeliklerde Çökelti Boyut ve Dağılımının Analizi İçin Yazılım Geliştirilmesi (TÜBİTAK 2209-A)


Sayar A., Eken S., Aküzüm B.(Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: July 2018