Çıldır Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi Kapsamında Jeoloji, Hidrojeoloji ve YAS Hidrolojisi Çalışmaları


Yolcubal İ. (Executive) , Çiftçi E., Sanğu E. , Şener A.

Technopark, 2018 - 2020

  • Project Type: Technopark
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: October 2020