Yeni kil-polimer nanokompozitlerinin sentezlenmesi ile sulu çözeltilerden Brilliant Yellow boyasının giderimi


Özdemir İ., Tekin N. (Executive), Ülker A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: October 2017