İmalat Sanayiinde Kullanılan Yüksek Üretim Teknolojilerinin Ön Lisans Eğitim Programlarına Adaptasyonu


ÖĞÜT E. (Executive)

Development Agency, 2019 - 2020

  • Project Type: Development Agency
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: November 2020

Project Abstract

Marka 2023 planında TR42 Bölgesi için Enerji Verimliliğinin arttırılması, teknik altyapının iyileştirilmesi hedefleri koymuştur. İmalat sanayiinde yüksek teknoloji alt yapısına sahip, izlenebilir ve otonom üretim sistemlerinin kullanımı artmaktadır. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu teknolojiler düşük maliyetli ve yüksek hızlı üretim yapılmasını sağlamakta ve işletmelerimizin rekabetçiliğine katkı sağlamaktadır. Projemiz ile imalat sanayiinin en çok sıkıntı yaşadığı yetişmiş eleman sorununa çözüm getirilmiştir.

Okulumuzda Endüstri 4.0 labotratuvarı kurulmuş; PLC, Panel, Endüstriyel Robot ve Endüstri 4.0 Eğitim Setleri tedarik edilmiştir. Mevcut bilgisayar donanımları güçlendirilmiş ve son versiyon yazılımlarda dahi yüksek hızda çalışacak duruma getirilmiştir. Eğitimcilerin eğitim süreçleri tamamlanmış ve eğitim dökümantasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Öğrencilerimize yapılan dersler, kurslar, teknik gezi ve webinarlarla piyasada aranan eleman olma niteliği kazandırılmıştır. İmalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojileri kullanma kabiliyetine haiz ara elemanlar yetiştirilmiştir. Oluşturulan bilgi birikimi ve vizyonel donanım yapısı ile gelecek nesillerinde kaliteli eğitim almasına hizmet edilecektir.

Proje ortağımız ve iştirakçi firmalarımızla kurulan yapıcı ilişkiler Üniversite Sanayii ilişkileri açısından örnek olacak düzeyde olup artarak devam etmektedir. Elde edilen başarılar ve kurulan ilişkiler okulumuzun marka bilinirliğini ve tercih edilirliğini arttırmıştır.

Yapılan çalışmalar projenin bitimi ile sonlanmayacak olup 2023 hedeflerine ulaşmak için kalitemiz sürekli arttırılacaktır.