Alternatif Bir Yakıt olan Biyodizelin Yanma Karakteristiklerinin NOx Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi


TÜRKCAN A. , ÖZSEZEN A. N.

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2005
  • End Date: November 2007