Çocuklarda SarsCov2 ilişkili multisistem inflamatuar sendrom etyolojisinde İnterlökin 6 ve İnterferon gammainduced protein 10nun rolünün değerlendirilmesi


AKGÜN E. Z. (Executive) , ÖNCEL S. , KARADENİZLİ A. , BABAOĞLU A. , GÜNGÖR H. S. , UZUNER H. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: May 2022