Supra Subduction Zonlarda SSZ Manto Ergimesi ve Ergiyik Katı Etkileşimi Proseslerinin Platinyum Grubu Elementler PGE ve Re Os İzotopları Kullanılarak Modellenmesi Batı Türkiye Ofiyolit Komplekslerinden Örnekler


Çelik Ö. F. , Aldanmaz E. (Executive)

TUBITAK Project, 2004 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: January 2006