Plaka içi Magmaların Manto Kaynaklarında Eski Plaka Dalımının Radyojenik İzleri Batı Türkiye Geç Miyosen Kuaterner Alkali Primitif Bazaltların Siderofil Element ve Re Os İzotop Sistematiklerinin İncelenmesi


Güçtekin A. , Aldanmaz E. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2008
  • End Date: October 2010