Evsel Tehlikeli ve Endüstriyel Katı Atık Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi


VELİ S. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2008
  • End Date: August 2010