Valvata Borysthenia naticina Menke 1845 Gastropoda Prosobranchia nın Mide Periferik Alg Florası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma


MORKOYUNLU YÜCE A. , YILDIRIM M. Z. , ERTAN Ö. O. , SIDIKA K.

III.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Kırşehir, Turkey, 3 - 05 September 1997

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey