Hemşirelerin İş Stresleri İle Tıbbi Hataya Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.


AYDIN SAYILAN A., MERT S.

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text