Künt toraks travmasına bağlı vertebra fraktürü komşuluğunda travmatik aort rüptürü


TALAS Z. , OMAY O. , TOPUZ F. , YAĞLI G. , OLŞEN C. A. , kanko m.

Türk kalp ve damar cerrahisi derneği 15. kongresi, 26 - 29 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text