İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım


Creative Commons License

Karacan E., Erdoğan Ö. N.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.1, no.21, pp.102-116, 2011 (Peer-Reviewed Journal)