Aort kökü ve asendan aortada anevrizması olan Wiskott-Aldrich sendromlu çocuk hastada kapak koruyucu operasyon (david operasyonu)


OMAY O. , doğan a., TALAS Z. , TÜRKÖZ R., ZENGİN E. , babaoğlu a.

Türk kalp ve damar cerrahisi derneği 15. kongresi, 26 - 29 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text