Trakya Havzasında KB Türkiye Yer Alan Alkali Bazaltlar İçerisindeki Manto Ksenolitlerinin Petrolojisi Jeokimyası ve Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element HSE Özellikleri


ŞİŞMAN TÜKEL F., ALDANMAZ E.

İstanbul Üniversitesinde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey