ALÜMİNYUM OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN GALLERIA MELLONELLA'NIN HEMOSİTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Çoğal E., Ellibeş Gökkaya T. N., Demirtürk Z., Uçkan F.

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Ağır metaller organizmalara su, besin ve solunum yoluyla alınabilir, ancak aşırı miktarda alınması sonucu canlı vücudunda birikebilir. Bu birikim birçok organizma üzerinde toksik etkiler meydana getirebilir. Alüminyum, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan ve toksik olduğu belirlenen bir ağır metaldir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve uçak endüstrilerinin yanı sıra gıda ambalajlarında ve mutfak araç gereçlerinde yapısal malzeme olarak kullanılmaktadır. Alüminyum oksit ise, alüminyumun oksijen ile tepkimesinden meydana gelmektedir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle birçok alanda sıkça tercih edilmektedir. Alüminyum oksit nanopartikülleri, canlılarda farklı sistemlerde hasara neden olabilmektedir. Böcekler ağır metal kirliliği, birikimi ve bu durumun sebep olduğu fizyolojik etkiler ile ilgili çalışmalarda biyoindikatör canlılar olarak kullanılmaktadır. Edinilmiş bağışıklık sisteminden yoksun olan böcekler, doğal bağışıklıkları sayesinde enfeksiyon ajanlarına hızlı ve etkili yanıt verirler. Bu bağışıklık sistemleri humoral ve hücresel yanıtlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Büyük balmumu güvesi Galleria mellonella, üretimi kolay ve hızlı, yaşam döngüsü kısa, ekonomik ve etik uygunluğa sahip bir böcek türüdür. Bu nedenle in vivo çalışmalarda önemli bir model organizma haline gelmiştir. Hemositler böcek bağışıklığında önemli rol oynayan, hücresel yanıt sisteminde yer alan fagositlerdir. Çalışmamızda alüminyum oksit nanopartiküllerinin konak Galleria mellonella’nın hemositlerine etkileri incelendi. G. mellonella larvaları 50, 100, 500 ve 1000 ppm alüminyum oksit nanopartikül içeren diyet ile beslendi. Alüminyum oksit nanaopartikülünün bütün deney gruplarında total hemosit sayısında azalmaya neden olduğu belirlendi. Hemosit tiplerinden granülosit, prohemosit, sferülosit ve önositoid sayısının tüm dozlarda azaldığı, plazmatosit ise sayısının arttığı tespit edildi. Bu sonuçlar alüminyum oksit nanopartiküllerinin model organizma G. mellonella’nın hücresel bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.