Çalışanların İşyerini Seçme Kararını Etkileyen Faktörlerin Önem Derecesini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli Örneği


Creative Commons License

Karacan E., Akpınar A. T.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.1, no.21, pp.132-149, 2011 (Peer-Reviewed Journal)