Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?


Öztürk F.

Filiz Kitapevi, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Filiz Kitapevi
  • City: İstanbul
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

Ekim, 2020, biz bu ülkede hala adalet, eşitlik, hakkaniyetin nasıl sağlanması gerektiği konusunda tartışmaya devam etmekteyiz. Yakın bir gelecekte de bu tartışmalar sona erecek gibi gözükmemektedir. Bu kitabın ilk baskısı doktora tezinin savunulması (Aralık 2011) ve onaylanmasının ardından Şubat, 2012’de gerçekleşmiştir. Bu ülkenin acı gerçeklerinden birisi de okumamayı ve öğrendiğimiz doğruları hayata geçirmemeye ısrarla devam ediyoruz. Gönül isterdi ki, ideal bir anayasal (hukuk devleti veya hukukun üstünlüğüne inanmış) sistemin özünün o ülke insanlarını mutlu kılacak, adil bir yönetimi inşa etmek olduğu anlaşılmış olsaydı, bugün konuştuğumuz pek çok meseleyi gündeme almaya bile gerek olmayacaktı. Devlet, millet için vardır. Devletin gayesi; milletin ve fertlerin huzurunu, mutluluğunu sağlamaktır.

Adil bir sistem inşa etmenin yolu, kanaatimce iki temel prensibe dayanmaktadır: Yalan olmayacak ve Adil bölüşüm. Eğer siz bir anayasal sistemi elitizm kolonları üzerine inşa etmenin formülleri üzerine kafa yorarsanız, o sistemde kontrol-denge olmayacaktır (fren ve denge değil, Türk hukukunda ABD anayasa hukukundan yanlış bir şekilde ödünç alınan, bu kelimenin doğru bir şekilde ifade edilmesi bilebildiğim kadarıyla ilk defa tarafımca bu eserimizin ilk baskısında kullanılmıştır, 1. Baskı, syf. 6, dipnot 5). Ardından şahsıma atıf yapmamak üzere kararlı olanlarca bu denge denetim şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Önemli olan galat-ı meşhuru düzeltmek olsa gerek! Ama sormazlar mı! Madem bu ifadeyi kullanmayı biliyordunuz da, şimdiye kadar neredeydiniz.

Aynı şekilde, mahkeme kararlarını tarafların isimleriyle ve paragrafları numaralandırarak ifade ederek hatırlanmasının öğreti ve uygulamada çok büyük fayda sağlayacağıyla ilgili kanaatimizi bu kitabımızda belirttikten sonra, Türk Anayasa Mahkemesi’nin bu yöndeki uygulamalarını arttırmaya başlaması da sevindiricidir. Ne mutlu yol gösterenlere!

Ümidimiz o ki, bu yeni baskı son yılların gündemde olan anayasal yargı konusunun gerekli olup olmadığı noktasındaki tartışmalara katkı sağlar, tabi ki okursak!