THE EFFECTS OF DIGITAL ADVERTISING ON THE ADVERTISING ACTIVITIES OF MICRO-SCALE MEDIA: SAKARYA LOCAL PRESS EXAMPLE


Varlı Z. E. , Doğan A., Mumcu M.

10. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 18 May 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Digitalization, which has caused many changes today, has changed the adjective of advertising. Considering the possibilities offered by digital, advantages such as interactivity, targeting, fast and flexible presentation, cost and measurability have caused web advertising to be replaced by digital advertising to a great extent.

While it can be considered as advertisements in the developed types and on the internet, for some ad types, traditional advertisements are insufficient and learning the role of digital is the advertising content. The essence of this job is to find it as per word; In the context of the Sakarya local press, which is one of the pillars of the advertising industry, newspapers continue their web life and also exist on news portals.

Keywords: Digital advertising, digital publishing, digitalization, media

Günümüzde birçok alanda değişime sebep olan dijitalleşme, reklamcılık sektörünü de oldukça değişime uğratmıştır. Dijitalin, sunmuş olduğu imkanlar göz önünde bulundurularak etkileşimlilik, hedefleme olanakları, hızlı ve esnek sunum, maliyet, ölçülebilirlik gibi avantajlar basılı reklamın yerini büyük ölçüde dijital reklama bırakmasına sebep olmuştur.

Geliştirilen reklam türlerinin bazıları internet ortamında yer alan geleneksel reklamlar olarak değerlendirilebilirken, bazı reklam türleri için geleneksel reklamların yetersiz kaldığı ve dijitalin büyük ölçüde rol aldığı reklam içerikleridir. Bu ayrım, çalışmanın özü olmakla birlikte çalışma kapsamında; reklam sektörünün bir ayağı olan gazetelerin, basılı hayatına devam edip aynı zamanda haber portalları üzerinden de varlığını sürdüren Sakarya yerel basını bağlamında reklam alma faaliyetlerinde internetin rolü, internet ortamında sunmuş oldukları reklam türleri ve kullanılan türlerin sıklıkları saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Dijital reklam, dijital yayıncılık, dijitalleşme, medya