YOKSULLUK VE SERVETE İLİŞKİN NEDENSEL ATIFLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Baykal B., Köse S., Özsoy Özmen A.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.198-214, 2021 (Peer-Reviewed Journal)