İdare Hukukunda ”İyi İdare” İlkelerinin Kapsamı ve Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)’xxnun Kararlarına Etkisi


YEŞİL Y. , KESKİN B.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)