Renal tutulumu olan Henoch-Schönlein purpuralı hastalarda Anjiotensin Konverting enzim gen polimorfizminin prognozla ilişkisi


ESER ŞİMŞEK I. , ERGÜVEN M., Öcal S.

28. Pediatri günleri ve 7. pediatri hemşireliği günleri, Turkey, 18 April 2006 - 21 May 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey