Biyomedikal Uygulamaları için Nesnelerin İnterneti TabanlıVeri Toplama ve Analiz Sistemi


Aktaş F. , Çeken C., Erdemli Y. E.

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi TIPTEKNO'14, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 September 2014, vol.1, pp.299-302

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.299-302

Abstract

Kablosuz teknolojiler ile hastane ortamından uzakta ve ev ortamında, hasta üzerine giydirilebilen veya vücuduna yerleştirilebilen algılayıcılar sayesinde fizyolojik veriler, hastaya acı vermeden ve günlük hayatına devam ederken toplanabilmektedir. Kablosuz vücut alan ağları kullanılarak hastalardan toplanan fizyolojik veriler genellikle izleme amaçlı kullanılmaktadır. Bu kapsamda kablosuz sistemlerin hasta açısından en büyük avantajı, hareket sınırlılığını ortadan kaldırması ve hasta inisiyatifine bırakılmadan ölçümlerin yapılabilmesidir. Bu bildiride, ev veya hastane ortamında bulunan hastalarda olası problemlere hızlı müdahalede bulunma ve sektörde çalışan doktorların daha doğru teşhis ve tanı yapabilmeleri amacıyla, “nesnelerin interneti” tabanlı kablosuz vücut alan ağları ve bu ağlara entegre edilecek RFID sistemler kullanılarak uzaktan hasta izleme ve veri analiz sistemi sunulmaktadır.