Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Sağlığı


Creative Commons License

Karacan E.

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.39-58, 2020 (Peer-Reviewed Journal)