Yenidoğan döneminde akciğerde kitle imajı veren kronik granülomatöz olgusu: bir yıllık izlem


AYDOĞAN M. , UYAN Z. S. , Yoloğlu N., ESER ŞİMŞEK I. , ANIK Y. , ARISOY E. S. , ...More

XX. Ulusal alerji ve klinik immünoloji kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey