SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


HACIPAŞAOĞLU S. G., ÖZTÜRK İ. T.

6. Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 17 November 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

With the escalation of the impacts of global warming, the rising average ambient temperatures necessitate a progressive increase in condenser temperatures within refrigeration systems each passing year. (For instance, while currently at 45°C, it is projected to reach at least 50°C in the upcoming years.) Consequently, the electricity consumption of refrigeration systems will experience further augmentation. Hence, considering these factors, it becomes imperative more efficient refrigeration systems and employ refrigerants that are mindful of these circumstances. This study will comprehensively examine advancements in refrigeration systems and the conditions of refrigerants within the scope outlined. Additionally, detailed information will be provided regarding innovations that can be implemented to enhance performance in refrigeration cycles.

Küresel ısınma etkilerinin artışı ile artan ortalama dış sıcaklıklardan dolayı soğutma sistemlerinin kondenser sıcaklıkları her geçen yıl daha da artmak zorunda kalmaktadır. (Örneğin, şu an 45°C iken gelecek yıllarda en az 50°C olacaktır.) Bunun sonucu soğutma sistemlerinin elektrik enerjisi tüketimi daha da artacaktır. Bu yüzden soğutma sistemlerinde bu durumları da göz önünde bulundurarak daha performanslı soğutma sistemleri tasarlanmak ve soğutucu akışkanlar kullanılmak zorundadır. Bu çalışmada bu kapsamda soğutma sistemlerindeki gelişmeler ve soğutucu akışkanların durumları değerlendirilecek ve soğutma çevrimlerinde performans artışı sağlamak için uygulanabilecek yenilikler hakkında detaylı bilgi verilecektir.