POLİSTİREN NANOPARTİKÜLLERİNİN GALLERİA MELLONELLA’NIN HEMOSİTLERİNE ETKİLERİ


Ellibeş Gökkaya T. N., Çoğal E., Demirtürk Z., Uçkan F.

International Marmara Sciences Congress , Kocaeli, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.81

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.81
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Her yıl birkaç milyon ton üretilen polistiren (PS) koruyucu paketleme malzemelerinden, tek kullanımlık mutfak gereçlerine, ısı yalıtım malzemelerinden laboratuvar malzemelerine kadar birçok alanda kullanılan plastiklerden birisidir. Çevreye atılan plastikler doğal yollarla zamanla bozunarak nano boyutlara ayrışmaktadır. Bu nedenle plastik türevli nanopartiküllerin (NP) canlı organizmalara nasıl girdiği ve onları nasıl etkilediği konusu son derece önemlidir. Büyük balmumu güvesi Galleria mellonella biyolojik kontrol çalışmaları, fizyolojik ve bakteriyel araştırmalar, konak-parazitoid ilişkileri ve insan patojenlerini incelemek için uygun bir model organizmadır. Böcekler omurgalıların doğuştan gelen immün tepkisine benzeyen hücresel ve hümoral bağışıklık sistemine sahiptir. Böcek kan hücreleri olan hemositler, hücresel düzeyde gerçekleşen böcek bağışıklık sisteminde önemli bir role sahiptirler. Hücresel bağışıklık tepkisine aracılık eden hemositler, memeli fagositleriyle benzerlikler göstermektedir. Hücresel bağışıklık başta fagositoz olmak üzere nodül oluşturma ve kapsül meydana getirmek gibi daha kapsamlı mekanizmalar içeren bir savunma sistemidir. Çalışmamızda Kimya Bölümü Polimer ve Malzeme Araştırma Laboratuvarında üretilen yaklaşık 300-350 nm boyutlarındaki polistiren nanopartikülleri (PS NP) kullanıldı. G. mellonella larvalarının besin içeriklerine 50, 100, 500 ve 1000 ppm dozlarında PS NP’ler eklendi. Larvaların total hemosit sayılarına ve hemosit tiplerine etkileri araştırıldı. Yapılan çalışmalarda kontrol grubuna göre artan dozlara paralel olarak total hemosit sayısında azalmalar tespit edildi. Aynı zamanda immün tepkileri oluşturan prohemosit, granülosit, önositoid ve sferülosit sayısının tüm dozlarda azaldığı, plazmatosit sayısının ise arttığı tespit edildi. Elde edilen veriler plastik türevli nano-PS’lerin larvalarda immün tepkiyi azalttığını ve bağışıklık sisteminde baskılayıcı rol oynadığını göstermektedir.