Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Elektronik-Otomasyon Bölüm Mezun Öğrencilerinin Memnuniyetleri, Aldıkları Eğitim ve İşleri Arasındaki İlişki


Yücel U. , Öğüt E. , Akhisar Ü. , Yılmaz G.

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi'nin (UBCAK, Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2020, vol.1, no.1, pp.167-177

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-177

Abstract

Mezun öğrencilerin okulu tercih etme sebepleri, okulda mesleki açıdan uygulama becerileri geliştirip geliştirmedikleri, almış oldukları eğitim neticesinden amaçlarına ulaşıp ulaşmadıkları araştırılmıştır. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu elektronik-Otomasyon Bölümü mezun öğrencilerine anket uygulanmıştır. Ankete 350 öğrenci katılmıştır. Anket soruları açık uçlu ve çoktan seçmeli olarak düzenlenmiştir. Ankete katılan öğrenciler genel olarak okuldan aldıkları eğitimden memnuniyetlerini, okulun gelişmekte olan teknoloji ve laboratuvar eğitimleri açısından mezun olduklarında iş bulmada kendilerine kazandırdıkları deneyimlerinin olumlu olduğunu belirtmişlerdir. Meslek yüksekokulundan mezun olduklarında işe yerleşim oranlarının oldukça yüksek olduğu, almış oldukları eğitimleri ile şuan devam ettirmekte oldukları işleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.