Biyoenformatik Alanında Nesnelerin İnterneti Temelli Yaklaşımlar


Aktaş F.

İnternational Marmara Science and Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.2, pp.1127-1134

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1127-1134

Abstract

Bioinformatics is an interdisciplinary science that includes biology, computer, mathematics, statistics, and genetics. The aim of this field is to estimate the macromolecular structures and functions by analyzing biological or physiological data sets, gene contents, and sequences. Major applications of bioinformatics can be found in the literature of precision medicine and preventive medicine. Precision medicine consists of personalized health care techniques, including treatments and traditions. Precision medicine focuses on developing measures to avoid diseases rather than treating or healing diseases. In order to prevent diseases in bioinformatics, measures are often developed using gene and DNA microarrays. However, the scope of this field can be extended with developing computer technologies such as the internet of things (IoT). While the data required for the bioinformatics field can be collected by using sensors in the IoT, the data related to the cloud computing calculations can be processed as desired. With the data processed, predictions can be made for specific diseases. In addition, the processed data can be transferred to the internet via the IoT-based system. Thus, this information can be monitored remotely by related persons. Bioinformatics for the IoT is to obtain “Big Data” to be processed for a specific purpose and these data can be processed by the various algorithms and transmitted to remote systems. In this study, the contributions of internet of things to bioenformatic field are presented. In addition, large data sets and data formats in the field of bioinformatics are explained with the developing technology.

Biyoenformatik, genel olarak biyoloji, bilgisayar, matematik, istatistik ve genetik alanlarını içeren disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bu alanın genel amacı, biyolojik veya fizyolojik dizi verilerini, gen içeriklerini ve sıralamalarını analiz ederek, makromoleküler yapıları ve fonksiyonları tahmin etmektir. Biyoenformatiğin temel uygulamaları, literatürde duyarlı tıp ve önleyici tıp olarak bulunabilmektedir. Duyarlı tıp, tedavileri ve uygulama yöntemlerini içeren, kişiye özel geliştirilmiş sağlık bakım tekniklerinden oluşmaktadır. Duyarlı tıp, hastalıkları tedavi etmek veya iyileştirmek yerine, hastalıkları önlemek için önlemler geliştirmeye odaklanmaktadır. Biyoenformatik alanında hastalıkları önlemek için, sıklıkla gen ve DNA mikrodizileri kullanılarak önlemler geliştirilmektedir. Bununla birlikte, bu alanın kapsamı nesnelerin interneti gibi gelişen bilgisayar teknolojileri ile birlikte genişletilebilmektedir. Nesnelerin interneti yapısında bulunan sensörler kullanılarak biyoenformatik alanı için gerekli olan veriler toplanabilirken, bulut bilişim hesaplamaları ile de ilgili veriler istenilen şekilde işlenebilmektedir. İşlenen veriler ile belirli hastalıklar için kestirimler yapılabilmektedir. Ayrıca işlenen veriler, nesnelerin interneti temelli sistem aracılığıyla internet ortamına aktarılabilmektedir. Böylece bu bilgiler ilgili kişiler tarafından izlenebilmektedir. Nesnelerin interneti açısından biyoenformatik, belirli bir amaca yönelik olarak işlenecek “Büyük Veri” lerin elde edilmesi ve bu verilerin ilgili algoritmalar ile işlenip uzak sistemlere iletilebilmesidir. Bu çalışmada, nesneleri interneti teknolojisinin biyoenformatik bilim alanına yaptığı katkılar sunulmaktadır. Bununla birlikte, gelişen teknoloji ile birlikte biyoenformatik alanındaki değişen büyük veri setleri ve veri formatları anlatılmaktadır.