Sluggısh cognıtıve tempo ın hydrocephalıc chıldren and comparıng neurocognıtıve outcomes wıth ınattentıve type attentıon defıcıt hyperactıvıty dısorder


YERGİN p., OKUMUŞ N., YILDIZ GÜNDOĞDU Ö. , ÇAKIN MEMİK N. , ÜYE B.

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 April 1016 - 16 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey