Resistance and Interactions of Inertia Organizational Digital Transformation


Creative Commons License

Uçaktürk A., Uçaktürk T., Demirkaya H.

1st International Congress on Managenent of Organizations, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract


Yeni ekonomi içerisinde hızla üretilen ve yenilenen bilgilere erişmek, süreçlemek ve uyum sağlamak yaşamsal önem kazanmıştır. Enformasyon Teknolojilerinin (IT) iş dünyasına etki etmesi otomasyona, üretkenlik artışına, daha iyi karar vermeye ve stratejik rekabet avantajı kazanmaya destek sağlamıştır. Dijital dönüşüm, örgütlerin, şirketlerin markaların ve yapıların dijital çağa ayak uydurmak için; dijital, sosyal, mobil yeni teknolojileri kullanarak organizasyonel yapılarından başlayarak müşterilere ve ekosisteme değer katacak, iş süreçlerini geliştirecek ve tüm örgütün yetkinliklerini artıracak yeni iş yapma ve yeni düşünüş şekillerine geçiş sürecidir.

Örgütsel çevrebilim kuramındaki örgütsel katılık (inertia) organizasyonların değişen dinamik çevre karşısındaki uyum politikaları, metotları ve ürünlerinin farklı sebeplerden dolayı değişme ve hareket etme yeteneğini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Çevresel faktörlere uyum sağlayamayan işletmelerin zaman içinde ölüm katılığı (rigor mortis) durumu ile karşılaşacağı öngörülebilir.Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde, dijital dönüşüm yönetiminin, örgütün geleceğini etkileyen önemli faktörlerden biri olan organizasyonel katılık ile etkileşimi ve sonuçlarının özellikle rekabet, iç ve dış çevre kısıtları temelinde kuramsal bir çerçevede sunulmasıdır.