İş Arama Sürecinde İş İlanı Çözümlemesi ve İş Arayan İş İlanı Uyumu


Gökkaya Ö. , Latif H., Uçkun C. G.

Kastomonu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,, vol.1, 2015 (Other Refereed National Journals)