Atatürk Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürlüğü

Atatürk Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürlüğü (ADİM)