Uygulamalı Yazılım Mühendisliği ve Veri Analitiği Laboratuvarı

ASEDA-LAB aşağıdaki çalışma planı doğrultusunda faaliyet gösterecektir:

a. Araştırma Konularının Belirlenmesi: İlgili alanlarda araştırma konularını tanımlamak ve önceliklendirmek.

b. Proje Geliştirme: Araştırma projelerini tasarlamak, finanse etmek ve yürütmek.

c. İş birlikleri ve Ağ Oluşturma: Diğer üniversiteler, araştırma kurumları ve endüstrilerle iş birlikleri kurarak kaynakları paylaşmak ve bilgi alışverişi yapmak.

d. Sonuçların Yayılması: Araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunmak, makaleler yayınlamak ve seminerler düzenlemek.


ASEDA-LAB, aşağıdaki temel prensiplere dayalı olarak çalışmalar yürütecektir:

a. Bilimsel Mükemmeliyet: Araştırma grubunda yürütülen her çalışma, bilimsel metodolojiye ve kalite standartlarına dayanacaktır.Kullanılacak veriler yasalara uygunluk, doğruluk ve güvenilirlik açısından titizlikle incelenecektir.

b. Açık Kaynak ve Paylaşımcılık: Araştırma sonuçları ve yazılım projeleri açık kaynak olarak yayınlanmaya teşvik edilecektir.

c. Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli başarı için sürdürülebilir bir araştırma ve geliştirme yaklaşımı benimsenecektir. Elde edilecek finansal kaynaklar etkili bir şekilde yönetilecektir.